• Pracujemy od Poniedziałku do Piątku - 8.00 - 14.00
94 347 65 22 sepkoszalin@wp.pl
ul. Morska 10 75-221 Koszalin

Tworzenie się Oddziału Koszalińskiego SEP

Początek zorganizowanej działalności inżynierów i techników na Pomorzu Środkowym, przypadł na okres odbudowy państwa po niedawnych zniszczeniach wojennych. Tworzyła się wówczas, na tym terenie, polska administracja państwowa, był to okres uruchamiania od nowa większości urządzeń i instalacji technicznych. Okres zaraz po zakończeniu działań wojennych należał do bardzo pionierskich. Nie było sprzętu i narzędzi, brakowało dokumentacji a części zamienne pozyskiwano najczęściej z demontażu.

Wśród ludzi tworzących aktywnie nową rzeczywistość, nie mogło zabraknąć także i ludzi techniki. Początkowo byli to żołnierze, którzy po przejściu frontu „zdejmowali mundury” i zabierali się za cywilną pracę oraz polscy robotnicy przymusowi, pozostali na tych terenach po ucieczce ludności niemieckiej. Z czasem, docierali na Środkowe Pomorze repatrianci z całego kraju i polskich terenów wschodnich.

Wzrost liczby inżynierów i techników mieszkających i pracujących na tych terenach, szybko pozwolił na stowarzyszanie się i wspólne działanie w organizacji zawodowej. Zwłaszcza, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które jedną z takich organizacji było, uzyskało wpis do rejestru, już w dniu 28 sierpnia 1945 roku (na podstawie statutu z 1929 roku).

W dniu 18 września 1946 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Oddziału Szczecińskiego, a na przełomie 1945/1946 r. wznowiona została działalność Oddziału Gdańskiego (wówczas pod nazwą Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP). Członkowie SEP z terenu Pomorza Środkowego skupiali się przede wszystkim w Oddziale Szczecińskim i częściowo w Oddziale Gdańskim. Sytuacja taka podyktowana była ówczesnym podziałem administracyjnym kraju, gdzie zarówno Koszalin jak i Słupsk a także Ustka, Szczecinek czy Drawsko Pomorskie, leżały w dużym województwie szczecińskim.

Pierwsze środkowopomorskie koła SEP powstały przy Zakładach Sieci Elektrycznych w Słupsku i Białogardzie. To ostatnie koło skupiało również pracowników, istniejącej w tamtym okresie w Białogardzie, Elektrowni Cieplnej. Sytuacja zmieniła się w 1950 roku, kiedy nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. Ze wschodniej części województwa szczecińskiego zostało utworzono województwo koszalińskie. (Ta sama zmiana podziału administracyjnego, powołała również do życia, dwa inne województwa: opolskie i zielonogórskie.)

Powstanie województwa koszalińskiego spowodowało powołanie wielu instytucji i organizacji wojewódzkich. W taki sposób rozpoczyna w 1950 roku w Koszalinie swoją działalność Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej.

Na terenie nowego województwa koszalińskiego działało wówczas kół SEP: dwa przy Zakładach Sieci Elektrycznych w Białogardzie i w Słupsku, dwa przy Rejonowych Urzędach Telekomunikacji w Koszalinie i (Szczecinku ??) oraz jedno przy Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt” w Koszalinie.

Z inicjatywy działaczy SEP zrzeszonych w tych Kołach popartej przez Wojewódzki Oddział NOT, uchwałą Zarządu Głównego SEP, w dniu 29 maja 1953 roku zostaje powołany Oddział Koszaliński Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wypełnij i wyślij pytanie