• Pracujemy od Poniedziałku do Piątku - 8.00 - 14.00
94 347 65 22 sepkoszalin@wp.pl
ul. Morska 10 75-221 Koszalin

Ośrodek Rzeczoznawstwa
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział w Koszalinie

wykonuje usługi techniczne:
 • ekspertyzy i opinie techniczne z wszelkich zagadnień związanych z prądem elektrycznym;
 • rekomendacje SEP na produkowane towary i świadczone usługi;
 • instrukcje eksploatacji dla urządzeń elektrycznych i energetycznych;
 • ocena prawidłowości wykonania projektów instalacji elektrycznych;
 • ocena prawidłowości wykonania instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • wyceny urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • pomiary natężenia oświetlenia światłem elektrycznym i naturalnym;
 • badania i pomiary okresowe instalacji odgromowych obiektów budowlanych;
 • badania termowizyjne w energetyce i budownictwie;
 • opracowania procedur badań stanów termicznych układów elektrycznych;
 • automatyka zabezpieczeniowa (EAZ).

Wypełnij i wyślij pytanie