• Pracujemy od Poniedziałku do Piątku - 8.00 - 14.00
94 347 65 22 sepkoszalin@wp.pl
ul. Morska 10 75-221 Koszalin

Przedmowa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. W bieżącym roku obchodzimy 65-lecie powołania naszego Oddziału. Ciągle jesteśmy stowarzyszeniem przyjaciół.To nasze hasło przewodnie od wielu lat. SEP liczy 50 Oddziałów. Nasz należy do grupy Oddziałów średnich. Struktura członków naszego Oddziału przez lata nie ulega większym zmianom. Dominują energetycy, zaś mniej liczną grupę stanowią osoby związane z telekomunikacją oraz elektroniką. SEP boryka się z problemem „starzenia kadr”. W naszym Oddziale w ostatnich latach udało się ten trend wyhamować. W szkołach średnich powstały dwa koła uczniowskie. Wspieramy finansowo młodzieżowe inicjatywy, ale też dbamyo naszych seniorów. Z szacunkiem odnosimy się do historii.Powołaliśmy zespół, pracujący nad utworzeniem muzeum elektryki. Bardzo ważnym polem działalności jest bez wątpienia aktywność społeczna. Mamy się czym pochwalić.Jesteśmy jedynym w Polsce Oddziałem, który od kilku lat materialnie wspiera naszych rodaków za granicą.
 Głównie dzieci, młodzież, a także seniorów na Litwie. Jest to możliwe dzięki wspaniałej działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa, oraz prężnej działalności egzaminacyjno-szkole-niowej. Aktywnym członkom Oddziału gratuluję osiągnięć oraz życzę dalszej owocnej i efektywnej działalności.
Z poważaniem
Zenon Lenkiewicz

Kalendarium 2013-2018

• 2013 – Obchody 60-lecia powstania naszego Oddziału.
• 2014 -Wybory władz Oddziału na okres 2014-2018.Prezesem Oddziału zostaje kol Zenon Lenkiewicz
• 2014 -Członkiem Zarządu SEP w Warszawie zostaje kol. Jacek Zawadzki.
• 2014 -Ogólnopolskie obchody 95 rocznicy powstania SEP.
• 2015 – Organizacja „Ogólnopolskiego Forum Dyskusyjnego Ośrodków Rzeczoznawstwa” w Mielnie.
• 2016 – Obchody55-lecia powstania koła nr 10 w Szczecinku,
z udziałem prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka.
• 2017 – Powstanie dwóch kół w szkołach średnich.
– Umowa o współpracy z „Koszalińskim Elektronikiem”.
– Wybory nowych władz w Kołach Oddziału.
– Powołanie zespołu budującego Muzeum Elektryki.
• 2018 – Wybory władz Oddziału na okres 2018-2022. Prezesem
zostaje ponownie wybrany kol. Zenon Lenkiewicz 

Władze Oddziału

Lata 2010-2014
Zarząd:
• Halina Ćwiklińska
• Jacek Zawadzki
• Józef Jamrozik
• Piotr Myśliński
• Adam Kacprzak
• Mariusz Piotrowicz
• Janusz Andrysiak
• Wojciech Cierlica
• Jerzy Giszczak
• Janusz Konieczny
• Stanisław Radzikowski

Komisja Rewizyjna Oddziału
• Ryszard Nowak
• Leokadia Rybczyńska
• Mirosław Wieniawski

Sąd Koleżeński Oddziału
• Aleksander Kowalski
• Jan Ortmann
• Łucja Węsierska
Lata 2014-2018
Zarząd:
• Halina Ćwiklińska
• Halina Lipska
• Piotr Myśliński
• Mariusz Piotrowicz
• Adam Świetlik
• Grzegorz Kinal
• Janusz Konieczny
• Adam Kacprzak
• Janusz Andrysiak
• Józef Jamrozik
• Zenon Lenkiewicz

Komisja Rewizyjna Oddziału
• Ryszard Tomczyk
• Leokadia Rybczyńska
• Jerzy Giszczak

Sąd Koleżeński Oddziału
• Aleksander Kowalski
• Halina Ćwiklińska
• Wojciech Cierlica

Aktualny Zarząd

Lata 2018-2022
Zarząd:
• Halina Lipska
• Piotr Myśliński
• Mariusz Piotrowicz
• Przemysław Mielewczyk
• Adam Świetlik
• Jerzy Giszczak
• Zenon Lenkiewicz
  Komisja Rewizyjna Oddziału
• Łucja Węsierska
       • Ignacy Chrzanowski
  • Ryszard Tomczyk
Sąd Koleżeński Oddziału
   Janusz Andrysiak
     Wojciech Cierlica
 Jakub Budnicki
Posiedzenie Zarządu w roku 2015
Ostatnie posiedzenie Zarządu w roku 2017
Pierwsze posiedzenie Zarządu kadencji 2018-2022

Statystyka

Liczba członków
Emeryci
 • Liczba członków wzrosła o 29%
 • Liczba emerytów wzrosła o 27%
 • Liczba kobiet wzrosła o 21 %
 • Powstały 2 koła uczniowskie- 48 osób
 • Koło studenckie wzrosło do 19 osób

Struktura wg płci i wykształcenia

Seniorzy

Młodzież

Kontynuowaliśmy wieloletnią tradycję Oddziału, organizując doroczne konkursy na najlepsze prace dyplomowe studentów Politechniki Koszalińskiej.
Do istniejącego koła studenckiego dołączyły w roku 2017 dwa koła szkolne: w „Białogardzkiej Zawodówce” oraz „Koszalińskim Elektroniku”. Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas sukcesów naszej młodzieży, szczególnie w sferze łączenia wiedzy z umiejętnością budowy ciekawych i ambitnych urządzeń.

Seminaria i Szkolenia

Seminaria stanowiły formę rozpowszechniania wiedzy oraz nowości technicznych. Zwracaliśmy uwagę na praktyczny aspekt spotkań, dobierając tematykę do potrzeb zawodowych większości naszych członków.
Ważniejsze szkolenia:
ZPUE Włoszczowa – „Nowości techniczne w produkcji i standardach urządzeń energetycznych SN i nn, grupy Energa”.
ENSTO – „Zasady projektowania linii napowietrznych SN i nn, z przewodami niepełnoizolowanymi w oparciu o katalogi firmy
ENSTO”.
Firma PROTEKTEL – „Zasa-
dy ochrony od przepięć
w instalacjach i sieciach
SN i nn, oraz dobór urzą-
dzeń”.

Szkolenia i Egzaminy

Uczniowie z "Koszalińskiego Elektronika
Prowadziliśmy nieodpłatne i rozszerzone szkolenia związane z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół średnich oraz studentów. Organizowaliśmy szkolenia na terenie całego kraju, w tym także dla obcokrajowców.

Wyjazdy Techniczne

 • Ciekawsze wyjazdy:
  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN
  w Szwajcarii.
 • Elektrownia atomowa w Greifswaldzie, na terenie Niemiec.
 • Stacja przekształtnikowa WIERZBIĘCINO. Jest to miejsce połączenia kablowego ze Szwecją.
Przed instytutem cern w szwajcarii

Osiągnięcia młodzieży

Studenci z główną nagrodą w konkursie "Zbuduj pasażerski pojazd mobilny".
Chyba największym osiągnięciem młodzieży jest ich aktywność w sferze naukowo-technicznej. Wspieraliśmy:
• organizację krajowych „Konferencji studentów i młodych pracowników nauki”,
• uczestnictwo w „Piknikach technicznych” na uczelni,
• udział w konkursach,
• budowę urządzeń w ramach prac dyplomowych.
Krajowa konferencja studentów i młodych pracowników nauki w miejscowości Unieście.
Podpisanie umowy o współpracy SEP z "Koszalińskim Elektronikiem", z udziałem władz szkoły, miasta Koszalin i Politechniki Koszalińskiej.

Młodzież z koła uczniowskiego nr 5, zaledwie w kilka miesięcy po jego założeniu zbudowała „Transformator Tesli”. Sfinansowaliśmy zakup materiałów. Osiągnięcie uczniów zostało dostrzeżone w Koszalinie oraz na ogólnopolskiej olimpiadzie wynalazczości ( III miejsce w kategorii Pomoc naukowa).

Działalność społeczna

Wspieraliśmy młodzież, a szczególnie dzieci posiadające pasje i ciekawe zainteresowania. Kilkakrotnie pomagaliśmy także jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie z Energa- Operator Oddział Koszaliński w roku 2017 przeprowadziliśmy akcję pomocy szkole podstawowej w Kłodawie na Kaszubach. Teren ten został dotkliwie dotknięty orkanem Ksawery.
Przechwytywanie25
Przechwytywanie29

Wspieraliśmy na wielu płaszczyznach także młodzież z innych krajów: Indii, Białorusi, Litwy oraz Ukrainy. W sferze zawodowej była to pomoc w organizacji praktyk uczniowskich, pisaniu prac dyplomowych, prowadzeniu nieodpłatnych szkoleń przed egzaminami na uprawnienia zawodowe. Przyznawaliśmy stypendia, lub nagrody finansowe.

Społecznie na Litwie

Nasz oddział od kilku lat zaangażowany jest w pomoc dla najmłodszych Polaków ze szkoły podstawowej z miejscowości Pikieliszki na Litwie. Mikołaj z Koszalina dostarcza paczki świąteczne dla uczniów, nauczycieli oraz seniorów tej miejscowości.
Od trzech lat, dla grupy uczniów ze szkoły w Pikie-liszkach organizujemy kolonie letnie w miejscowości Sarbinowo. W ramach kolonii zapewniamy dzieciom wypoczynek, oraz wycieczki do Kołobrzegu, Gąsek, Koszalina, oraz ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy.

Spotkania Integracyjne

Wycieczki

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze to niewątpliwie jedne z najmilszych imprez integracyjnych, cieszące się od lat wielkim powodzeniem. Praktycznie każdego roku odbywa się ich kilka, w tym jedna zagraniczna. Jest to tradycją naszego Oddziału.

Budowa muzeum energetyki

Przepływ informacji

SEPIK- jedyny w kraju miesięcznik Oddziału. Dwie strony internetowe ( Oddziału i koła nr 5).
Strona historyczna       http://zbiegiemlat24.pl.

Wypełnij i wyślij pytanie